Oferta dydaktyczna

 

Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą laboratoryjną i dziesięcioma zakładami doświadczalnymi, w których możliwe jest prowadzenie badań aplikacyjnych, realizacja zajęć terenowych, praktyk zawodowych i prac dyplomowych. Uczestniczy w programach gwarantujących dodatkowe finansowanie na wzmocnienie potencjału dydaktycznego, w tym praktyk i staży studenckich. Gwarantuje bardzo dobre warunki studiowania, wysoką jakość kształcenia i przychylność doświadczonej kadry oraz doskonałą bazę socjalną (akademiki, stołówka). Studenci mają liczne możliwości rozwoju własnych pasji, zainteresowań sportowych i artystycznych.

 

Działania inwestycyjne i modernizacyjne, troska o wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny młodzieży, tworzą uczelnię przyjazną studentom.

 

W naszej ofercie między innymi nowe kierunki

 

I STOPIEŃ

 

 • Agroturystyka
 • Informatyka stosowana
 • Inżynieria biotworzyw
 • Inżynieria i gospodarka wodna
 • Inżynieria rolnicza
 • Jakość i bezpieczenstwo żywności
 • Medycyna roślin
 • Projektowanie mebli

 

II STOPIEŃ

 

 • Analityka żywności – studia interdyscyplinarne prowadzone wspólnie z UAM
 • Ekoenergetyka
 • Gospodarka przestrzenna
 • Inżynieria biotworzyw
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • Inżynieria rolnicza
 • Neurobiologia – studia interdyscyplinarne prowadzone wspólnie z AWF i UAM
 • Ochrona przyrody
 • Turystyka przyrodnicza

Szczegółowe informacje na temat kierunków studiów i zasad rekrutacji znajduja sie w profilu KANDYDAT